Privacy

Van Drimmelen respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om uw reactie of verzoek op onze website zo spoedig mogelijk te beantwoorden. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming.

Deze privacy statement heeft ook betrekking op bezoekers c.q. klanten die via VanDrimmelen.nl inloggen op de onderdelen Silva Veranda en Plaat op Maat. Overal waar Van Drimmelen wordt genoemd, gelden deze bepalingen ook voor de websites van Silva Veranda en Plaat op Maat.

Van Drimmelen gebruikt de verzamelde gegevens om haar bezoekers/klanten de volgende diensten te leveren:

  • Wij gebruiken uw naam en e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u dit kenbaar maken via info@drim.nl.
  • Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
  • Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
  • Van Drimmelen verkoopt uw gegevens niet.
  • Van Drimmelen zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze gegevens, behoudens een gerechtelijk bevel tot het verstrekken van gegevens, uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het beantwoorden van uw reactie. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
  • Klanten van Van Drimmlen hebben te allen tijde de mogelijkheid om door hun verstrekte gegevens te wijzigen. Van Drimmelen kan de klant in een voorkomend geval vragen om de wijziging op een nader voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.
  • Van Drimmelen is gerechtigd om de inhoud van dit Privacy Statement te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website wordt geacht afdoende kennisgeving te bieden.
  • Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Van Drimmelen, dan kunt u contact met ons opnemen via info@drim.nl. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. VanDrimmelen.nl gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het bezoek van VanDrimmelen.nl geen cookies ontvangt.