Algemene voorwaarden

Op al onze leveringen zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden en het Arbitrage-Reglement van de Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen van toepassing. Hiervan maken deel uit aanvullende voorwaarden voor naaldhout, hardhout, plaatmateriaal en het in loon bewerken van hout. Beiden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Gooi, Eem- en Flevoland en bekend onder nummer 40530880.

Algemene Verkoopvoorwaarden en Arbitrage-Reglement.