WINTERVERBLIJFPLAATS VOOR VLEERMUIZEN EN AMFIBIEEN

De Falom | Grootste faunapassage van Nederland

Bij de grootste faunapassage van Nederland, een onderdeel van het project De Falom, wordt extra aandacht besteed aan de vleermuizen en amfibieën die in dit deel van Friesland leven. In dit natuurgebied is een fly-over gebouwd van 150 meter om een extra ‘natte’ verbinding te realiseren die water bergt en de ontwikkeling van flora en fauna in het gebied stimuleert. Onder de ‘fly-over’ zijn, op 2 ½ meter hoogte, acht tunnels gebouwd. Om het ideale klimaat voor deze bijzondere dieren te creëren, loopt het water van het brugdek in deze tunnels. Vleermuizen en amfibieën houden immers van een vochtige omgeving!

De deuren van deze constructie zijn gemaakt van Berken betonplex. De deur heeft twee ‘brievenbus’-openingen: één op vlieghoogte voor de vleermuizen en één net iets boven het waterniveau voor de kikkers, padden, salamanders, etc. Het water zal tot de onderkant van de buis stijgen. De deuren zijn door Van Drimmelen kant en klaar aangeleverd, inclusief de CNC-bewerking ten behoeve van de openingen. Bovendien is al het hout en plaatmateriaal voor het 150 meter lange brugdek van de fly-over afkomstig uit Zwijndrecht. De fly-over en de winterverblijfplaatsen zijn door Heijmans gebouwd.

De Falom is onderdeel van het project De Centrale As: het project om Friesland beter bereikbaar te maken. De dorpen Damwâld, De Falom, Feanwâlden, Hurdegaryp, Burgum en Garyp worden ontzien van dagelijks verkeer door de aanleg van een nieuwe tweebaansweg tussen Dokkum en Nijega. Binnen dit project is volop aandacht voor de natuur.

De Centrale As is een project van de provincie Fryslân, de gemeenten Dongeradeel, Dantumadiel, Tytsjerksteradiel en Smallingerland. Meer informatie is te vinden op: http://www.decentraleas.nl/ en http://www.heijmans.nl/nl/projecten/centrale-as/